VR-Bank Bayreuth snížila náklady na úklid bez změny poskytovatele služeb o 29 %

VR-Bank Bayreuth má za sebou úspěšnou historii, která začala před 120 lety. Díky fúzím Raiffeisenbanken des Landkreises Bayreuth a Volksbank Bayreuth se mezitím rozvinula v jednu z největších družstevních bank v Horních Frankách. O její klienty se slovem i činem stará více než dvě stě motivovaných pracovníků.

Za účelem optimalizace nákladů na úklid ve 22 pobočkách byl Jürgenem Dünkelem, předsedou představenstva VR-Bank, pověřen dr. Wolfgang Junge z Expense Reduction Analysts. Cílem bylo provést analýzu a optimalizaci jak úklidu zajišťovaného z externě, tak i vlastními silami. Náklady na úklid se při zahájení projektu pohybovaly v nízké šestimístné oblasti.

Expense Reduction Analysts vypracovala na základě požadavků klienta, plánů místností a vlastního zaměření přímo na místě ve všech pobočkách kompletní katalog prací pro provádění úklidu. Na základě výběrového řízení provedeného Expense Reduction Analysts byly klientovi předloženy různé navrhované úspory. Představenstvo se rozhodlo, že zůstane u smíšeného systému sestávajícího z úklidu z cizích i vlastních zdrojů. Expense Reduction Analysts realizovala v pobočkách úspory zjištěné při rozhovorech se stávajícím poskytovatelem služeb a s vlastními pracovníky úklidu. Bez změny úklidové firmy od té doby dosahuje VR-Bank Bayreuth úspor u úklidu zajišťovaného externě více než 27 %. Úspory v oblasti vlastního úklidu jsou srovnatelné. Celkově se podařilo snížit náklady na úklid asi o 29 %, aniž by utrpěla kvalita.

Jürgen Dünkel, předseda představenstva VR-Bank Bayreuth, projevil velkou spokojenost s dosaženými výsledky a rád doporučí poradce ERA dále. „Expense Reduction Analysts s námi spolupracovala velice férově – pro obě strany byl tento veskrze úspěšný projekt přínosem.“

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client