ODVĚTVÍ

Bankovnictví a finanční služby

Do odvětví bankovnictví a finančních služeb patří banky, pojišťovny a investiční společnosti. Tyto organizace se účastní peněžních transakcí a zabývají se vytvářením, likvidací, nákupem a prodejem aktiv, jako jsou cenné papíry, dluhopisy a pojištění.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client