ODVĚTVÍ

Neziskové organizace

Neziskové organizace (NPO), zvané rovněž dobrovolnické, mohou být veřejné nebo soukromé, neslouží však k dosahování zisku. Cílem NPO je především podpora sociálních, politických nebo komunitních zájmů: sportovních klubů, odborových organizací, podpůrných skupin atd. NPO jsou závislé na členských poplatcích, dobročinných darech, dotacích a daňových výjimkách, které umožňují jejich existenci.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client