ODVĚTVÍ

Vzdělávací služby

Do oblasti vzdělávacích služeb spadají organizace, které poskytují výcvik a vzdělání pro mládež i dospělé (školy, univerzity, vyšší odborné školy, centra profesního a odborného vzdělání atd.); tyto organizace mohou být veřejné, soukromé nebo neziskové. Zajištění finančních prostředků pro vzdělávací subjekty někdy závisí na počtu a výsledcích studentů – z toho plyne zásadní potřeba řízení nákladů. 

Případové studie

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client