ODVĚTVÍ

Zdravotnické a sociální služby

Do odvětví zdravotnických a sociálních služeb spadají soukromé a státní nemocnice, lékařské ordinace, stomatologové, pečovatelské domy, hospice a veškeré podniky poskytující zboží a služby pro péči o pacienty. Jedná se o jeden z největších a nejrychleji rostoucích oborů na světě. Toto odvětví je však závislé na veřejných investicích, předpisech a etice a vzhledem ke stárnoucí populaci hrají náklady zásadní roli.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client