V polovině ledna proběhla v Táboře valná hromada České Asociace Treasury (ČAT), což je oborová organizace českých odborníků z oblasti korporátního treasury a řízení rizik. ČAT byla založena v roce 2001 a jejím základním posláním je propagace a rozvoj odborné praxe, za dobu své činnosti se stala uznávanou autoritou v otázkách rozvoje firemního treasury v České republice. Partner Expense Reduction Analysts Pavel Sikora účastníkům valné hromady přednášel o efektivním řízení likvidity mezinárodních skupin.

Hlavním tématem přednášky bylo nahrazení obvyklých mezipodnikových půjček v rámci skupiny mezinárodním neúčetním cash poolingem, který kromě odstranění náročné administrativy související s poskytováním mezipodnikových půjček přináší všem zúčastněným entitám i výhodnější úročení kladných i záporných zůstatků. Vedlejším důsledkem implementace takového řešení je také redukce dosavadního počtu banky, účtů, popř. i úvěrových linek, což dále snižuje provozní náklady a náročnost operativního finančního řízení skupiny.