Tomáš Kopecký

Tomáš Kopecký je partnerem Expense Reduction Analysts od července 2016.

Jde o zkušeného odborníka se znalostí evropského trhu s energiemi. V segmentu energií podniká od roku 2008.

Tomáš je absolventem elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického, oboru Ekonomika a energetika. Mluví anglicky, německy a částečně i francouzsky. Je také majitelem a autorem několika technologických patentů a užitných vzorů týkajících se energetických úspor.

Je velkým sportovním nadšencem, věnuje se například lyžování, snowboardu, cyklistice nebo golfu. Jako držitel průkazu soukromého pilota rád létá, baví ho i řízení motorky, hra na akustickou kytaru, poker nebo čtení vzdělávací literatury.