MDK Nord snižuje díky veřejnému evropskému výběrovému řízení náklady na úklid

Medizinische Dienst der Krankenversicherung Nord (MDK Nord) je poradenská a posudková služba zákonných zdravotních pojišťoven a pokladen péče ve spolkových zemích Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko. MDK Nord poskytuje poradenství v základních sociálně-zdravotnických otázkách a z pověření pojišťoven posuzuje jednotlivé případy, které se vztahují na zaopatření jednotlivých pojištěnců. Celkově má MDK Nord v Hamburku a ve Šlesvicko-Holštýnsku sedm poboček. Za účelem snížení výdajů právě v oblasti udržovacího úklidu pověřila MDK Nord Eiko Fischera zExpense Reduction Analysts optimalizací této oblasti. V zájmu dosažení nejlepšího možného výsledku pro MDK Nord si Eiko Fischer přizval k účasti na projektu experta na úklid Mario Sundta a jako odborníka na oblast veřejných výběrových řízení Hanse-Dietera Honselmanna.

Dosud vydávala MDK Nord za udržovací úklid více než dvě stě tisíc eur ročně. Práce provádělo sedm úklidových firem. Mimoto nebyly seznamy prací jednotné – i přes uspokojivou úroveň služeb existovaly výrazné rozdíly v kvalitě úklidu.

V prvním kroku  Expense Reduction Analysts vypracovala jednotný a podrobný soupis prací a ploch pro všechna stanoviště a definovala veškerá kritéria výběru. V návaznosti na to bylo připraveno a provedeno po odsouhlasení s MDK Nord evropské veřejné výběrové řízení, jaké MDK Nord v této formě ještě nikdy neprovedla.

Výsledek výběrového řízení: Celkem se zúčastnilo přes dvacet podniků. Z vyhodnocení nabídek vyplynulo, že MDK Nord díky zadání zakázek jednomu poskytovateli může dosáhnout úspor ve výši 22 %, resp. 45 tisíc eur. S vybraným poskytovatelem služeb MDK Nord spolupracovala již v Hamburku.

Lutz Remshardt, vedoucí centrály služeb u MDK Nord, projevil velkou spokojenost s výsledkem: „Zvažovali jsme i jiné poskytovatele v oblasti optimalizace nákladů. Expense Reduction Analysts nás přesvědčila na základě zkušeností v oblasti úklidu a provádění veřejných výběrových řízení.“

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client