Meeting over a clipboard

Kdo jsme

Místní znalosti, globální dosah

Jako jeden z předních odborníků na management úspor, Expense Reduction Analysts optimalizuje vaše obchodní náklady a hledá inovativní řešení, která nejlépe splní potřeby vaší společnosti. Výsledné úspory jsou výsledkem našich rozsáhlých znalostí problematiky, profesionálního vyjednávání s dodavateli a kvalitních znalostí předmětu činnosti, poradenství ohledně výkonnosti s ohledem na vaše potřeby. Po celou dobu spolupráce s Expense Reduction Analysts máte dohled nad naším transparentním procesem managementu úspor.

Většina práce se odehrává mimo vaše kanceláře. Naše procesy, zdroje a systémy zajišťují minimální dopad na naše interní zdroje. Monitorujeme výkon dodavatele v rámci časového období, jež je v souladu s dodavatelskou smlouvou, pro zajištění, že všechny úspory jsou realizovány, jsou udržitelné a dokonce se v průběhu doby zlepšily. V průběhu procesu s vámi spolupracujeme na zcela transparentní bázi, umožňujeme vám mít pod kontrolou všechny klíčové aspekty vašeho závazku.

Jak pracujeme

ERA_icons_artboarded

Analýza

Vypracujeme zprávu o vašem současném stavu ve vybraných nákladových kategoriích, kde by podle vašeho názoru bylo možné dosáhnout úspor.

ERA_icons_artboarded

Průzkum

Na základě svých odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností z dodavatelských trhů pro vás sestavíme zprávu o dostupných možnostech z hlediska potenciálních úspor.

ERA_icons_artboarded

Výběr a implementace

Jakmile si vyberete některou z možností, pomůžeme vaší společnosti realizovat proces směřující k úsporám.

ERA_icons_artboarded

Monitorování

Během následujících 24–48 měsíců budeme sledovat skutečně dosažené úspory a zaznamenávat je do zpráv o výkonnosti. Tyto úspory tvoří základ naší odměny.

Globální síť vysoce zkušených konzultantů

Naši poradci

Naši vybraní klienti

Pár příkladů toho, co můžeme dělat

filled-arrow-down