Meeting over a clipboard

Kdo jsme

Místní znalosti, globální dosah

Jsme předními odborníky na řízení nákladů. Hledáme inovativní řešení, která nejlépe splní potřeby vaší společnosti. Rozsáhlé provozní znalosti a zkušenosti z vyjednávání s dodavateli zúročujeme ve váš prospěch. Po celou dobu spolupráce s Expense Reduction Analysts máte dohled nad transparentním procesem našeho managementu úspor.

Většina práce probíhá mimo vašich kanceláří. Naše procesy minimálně zatěžují vaše lidi. V průběhu období spolupráce monitorujeme výkony dodavatelů pro zajištění, že všechny navržené úspory jsou realizovány, jsou udržitelné a dokonce se v průběhu času zlepšují.

Jak pracujeme

ERA_icons_artboarded

Analýza

Vypracujeme zprávu o současném stavu vašich nákladových kategorií, ve kterých vidíte potenciál lepší efektivity nebo úspor.

ERA_icons_artboarded

Průzkum

Na základě odborných znalostí a zkušeností představíme možnosti, které vám přinesou efektivnější fungování, úspory a zdroje pro další rozvoj.

ERA_icons_artboarded

Výběr a implementace

Poté, co si vyberete některou z navržených možností, pomáháme vaší společnosti realizovat procesy vedoucí k efektivnějšímu růstu.

ERA_icons_artboarded

Monitorování

Během následujících 24–48 měsíců sledujeme a zaznamenáváme dosahované úspory. Jen ty tvoří základ naší odměny – bez dosažení přínosů pro vás pracujeme zadarmo.

Globální síť vysoce zkušených konzultantů

Naši poradci

Naši vybraní klienti

Pár příkladů toho, co můžeme dělat

filled-arrow-down