Odvětví

„Z naší strany bylo třeba investovat pouze minimum času. Pokud bychom prověřovali kteroukoliv z nákladových kategorií vlastními silami, byla by časová investice nepoměrně vyšší a efekt nepoměrně nižší.“

Lubomír Tauchmann, CFO společnosti el nino

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je z hlediska výnosů jedním z nejdůležitějších odvětví hospodářství na světě. V důsledku malých ziskových rozpětí je automobilový průmysl průkopníkem na poli řízení výdajů a dodavatelských vztahů.

Bankovnictví a finanční služby

Do odvětví bankovnictví a finančních služeb patří banky, pojišťovny a investiční společnosti. Tyto organizace se účastní peněžních transakcí a zabývají se vytvářením, likvidací, nákupem a prodejem aktiv, jako jsou cenné papíry, dluhopisy a pojištění.

Doprava a logistika

Doprava a logistika jsou jádrem dodavatelského řetězce. Toto odvětví zahrnuje rovněž tranzitní a pozemní osobní dopravu, kurýrní a zásilkové dopravní služby, společně se skladovacími službami. Vzhledem k vyšší konkurenci a nižším maržím hraje efektivní řízení nákladů velmi důležitou roli.

Maloobchod a velkoobchod

Maloobchod a velkoobchod, tj. prodej zboží individuálním zákazníkům nebo podnikům, je odvětví, kde panuje silná konkurence a na něž dále zvyšuje tlak internetový prodej. Důkladná znalost tržních trendů a pečlivé řízení nákladů jsou nezbytností.

Neziskové organizace

Neziskové organizace (NPO), zvané rovněž dobrovolnické, mohou být veřejné nebo soukromé, neslouží však k dosahování zisku. Cílem NPO je především podpora sociálních, politických nebo komunitních zájmů: sportovních klubů, odborových organizací, podpůrných skupin atd. NPO jsou závislé na členských poplatcích, dobročinných darech, dotacích a daňových výjimkách, které umožňují jejich existenci.

Odborné služby

Administrativní služby poskytují podniky, které formou outsourcingu řeší administrativní potřeby klientů. Patří sem účetní, právníci, poskytovatelé služeb z oblasti reklamy a marketingu, IT, lidských zdrojů atd.

Pohostinství a catering

Tato rozsáhlá kategorie zahrnuje hotely, restaurace a různé poskytovatele služeb pro odvětví turistiky. Činnost v tomto oboru závisí na řadě proměnných, jako je ekonomické prostředí, čistý příjem, volný čas, počasí atd.

Waiter holding a tray of champagne flutes

Stavebnictví a inženýrství

Stavebnictví a inženýrství zahrnuje stavební společnosti, výstavbu průmyslových objektů a podniky, které dohlížejí na stavební projekty, jako jsou přehrady, dálnice a mosty. Poptávka po stavebních a inženýrských službách souvisí s demografickými faktory a stavem ekonomiky.

Veřejný sektor

Ačkoli jeho velikost závisí do značné míry na jednotlivých zemích, veřejný sektor představuje významnou část ekonomiky: státní a místní úřady, veřejná doprava, armáda, policie, vzdělávací instituce atd. vyžadují rozsáhlé nákupy, aby mohly provozovat a poskytovat služby veřejnosti. Nákup v oblasti veřejných služeb může ve většině případů profitovat z programu řízení nákladů, který může optimalizovat strukturu těchto služeb a udržovat jejich vysokou úroveň pro daňové poplatníky.

Výroba

Podniky působící ve výrobě přeměňují suroviny na hotové výrobky a rychloobrátkové spotřební zboží na složitější produkty, které jsou určeny k prodeji maloobchodníkům nebo velkoobchodům. Tempo výroby se může rychle měnit v závislosti na ekonomických podmínkách.

Vzdělávací služby

Do oblasti vzdělávacích služeb spadají organizace, které poskytují výcvik a vzdělání pro mládež i dospělé (školy, univerzity, vyšší odborné školy, centra profesního a odborného vzdělání atd.); tyto organizace mohou být veřejné, soukromé nebo neziskové. Zajištění finančních prostředků pro vzdělávací subjekty někdy závisí na počtu a výsledcích studentů – z toho plyne zásadní potřeba řízení nákladů.

Zdravotnické a sociální služby

Do odvětví zdravotnických a sociálních služeb spadají soukromé a státní nemocnice, lékařské ordinace, stomatologové, pečovatelské domy, hospice a veškeré podniky poskytující zboží a služby pro péči o pacienty. Jedná se o jeden z největších a nejrychleji rostoucích oborů na světě. Toto odvětví je však závislé na veřejných investicích, předpisech a etice a vzhledem ke stárnoucí populaci hrají náklady zásadní roli.

Kdo jsme

Kdo jsme

Naši vybraní klienti