Korunové úrokové sazby od srpna 2017 neustále rostou. Z „intervenční“ úrovně 0,20 %, na níž „spal“ až do července 2017, se jednoměsíční PRIBOR už dostal na 1,40, přičemž od začátku tohoto roku se jeho hodnota více než zdvojnásobila. Pohled na dlouhodobý vývoj v období od roku 1993 jasně ukazuje, že současné sazby jsou v této perspektivě stále velice nízké – při měnové krizi v létě 1997 vylétla jeho sazba nad 30 % p. a., do konce roku 1998 se držela stále nad 10 %, až po roce 2002 klesla pod 5 % p. a.

1m_pribor

Výhled do budoucna je poměrně jasný – sázet na pokles úroků je iluzorní. ČNB funguje od roku 2017 ve standardním režimu měnové politiky, tj. jejím hlavním nástrojem jsou opět úrokové sazby. V situaci, kdy přes původní očekávání přestala koruna proti euru posilovat, rostou ceny klíčových komodit jako je ropa, významně rostou mzdy atd., to vše vyvíjí poměrně silný inflační tlak, proti kterému se ČNB snaží bojovat právě růstem ceny peněz.

Podle našeho názoru porostou korunové úrokové sazby minimálně v následujících dvou letech. To jen podpoří postupné brzdění hospodářského růstu a to zas povede k tomu, že banky budou opatrnější při poskytování úvěrů. Z toho důvodu pak kromě referenčních sazeb PRIBOR, od kterých se odvíjí úroková sazba drtivé většiny provozních úvěrů, porostou i úrokové marže bank.

Expense Reduction Analysts to vnímá jako příležitost: tato situace se týká všech subjektů v ekonomice – vaši konkurenti budou vystaveni stejnému tlaku na svoji efektivitu. V současné době je vhodná situace k tomu, aby firmy optimalizovaly své financování a případně také zvážily vhodné zajištění úrokového rizika. Není to jen otázka výše úrokové marže nebo sazby u jednotlivých úvěrů, ale jde také o celkovou strukturu rozvahy – často se setkáváme s případy, kdy se provozní potřeby financují investičními zdroji, mnoho firem zbytečně používá služeb nebankovních „zprostředkovatelů“, ať už jde o finanční leasing nebo faktoring a podobně bychom mohli pokračovat.

Zajištění vhodné formy a rozsahu financování je klíčovým předpokladem pro úspěšné fungování každé firmy. A tím se v Expense Reduction Analysts zabýváme, přičemž vám můžeme nabídnout i komplexní služby expertů z různých jiných odvětví, takže např. investici do nové energetické technologie, logistiky nebo automatizace výroby nejen zafinancujeme, ale současně klientovi pomůžeme zvolit i nejvhodnější technologické řešení a upravit související metodiku a procesy.

Proč dokážeme více než CFO?

Naše přidaná hodnota spočívá v tom, že našim klientům nabízíme úzce zaměřené specialisty – zatímco pro finančního manažera středně velké firmy představuje financování a řízení vztahu s bankami jednu z řady aktivit, za které je odpovědný, naši experti se zabývají na plný úvazek pouze touto oblastí. Je pochopitelné, že pak mají lepší kontakty a lepší přehled o trhu. Navíc můžou vycházet ze zkušeností z řady projektů pro jiné firmy, vaše konkurenty nevyjímaje.

Banky se rády prezentují jako finanční poradci svých klientů – jejich konflikt zájmů je v tomto směru ovšem očividný – banka vám třeba nikdy nenavrhne využití levnějšího produktu, protože by se tím připravila o svůj výnos. Naše odměna vychází výlučně z toho, co dané řešení reálně klientovi přinese.

Nejdříve u klienta detailně zmapujeme stávající stav, a potom navrhneme několik možných řešení, vše samozřejmě při zachování minimální stávající kvality, kam počítáme mj. i zajištění aktivních obchodů, které se naopak snažíme případně změkčit, pokud je to možné. Klientem vybrané řešení pak společně s ním implementujeme a po dobu 24 měsíců vyhodnocujeme a dohlížíme na to, aby zvolené řešení nezůstalo jen na papíře, ale aby skutečně přineslo plánované výsledky.

Klient tak od nás získá know-how a „ruce navíc“, které projekt vytvoří, řídí a uvedou do praxe. Odměnou za tuto práci je podíl na úspoře, která realizovaným projektem vznikne. Benefitem navíc pro klienta je ušetřený čas, který vývoji a realizaci nového řešení nemusel věnovat a někdy třeba jedinečné milníky jako je likvidace avalované směnky.