Ivan Spálenský

Ivan-Spalensky

Ivan Spálenský působil nejdříve jako auditor, finanční manažer a následně jako výkonný ředitel výrobních, logistických a finančních společností. Zúčastnil se privatizačních a restrukturalizačních projektů. Od roku 2011 pracuje jako externí poradce v oblasti firemních financí, účetnictví, strategie a rozvoje obchodu. Studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Chartered Institute of Management Accountants United Kingdom. V roce 2022 získal certifikáty krizového manažera.

Ivan Spálenský first worked as an auditor, financial manager and then as an executive director of production, logistics and financial companies. He participated in privatization and restructuring projects. Since 2011, he has been working as an external consultant in the field of corporate finance, accounting, strategy and business development. Studied at the University of Economics in Prague, Chartered Institute of Management Accountants United Kingdom. In 2022, he obtained crisis manager certificates.