Rastislav Kupka

Rastislav-Kupka

Rastislav Kupka je konzultant Expense Reduction Analysts od roku 2019. Jeho hlavným zameraním je rozvoj businessu a akvizície nových klientov, ako aj poradenstvo v oblasti IT, digitalizácii procesov, energetiky, riadenia vzťahov so zákazníkmi a riadenie strategických zmien a procesov v spoločnostiach.

Rastislav pracoval vyše 15 rokov na vysokých manažérskych pozíciách v oblasti IT, energetiky a firemného poradenstva. Má bohaté skúsenosti z oblasti optimalizácie nákladov na informačné technológie, riadenia zákazníckych procesov, obstarávania, nastavovania „corporate governance“, ako aj poradenstva v oblasti firemnej stratégie a optimalizácií firemných procesov.

Je absolventom Žilinskej univerzity, fakulty riadenia so zameraním na informačné technológie a manažment.


Rastislav Kupka has been a consultant for Expense Reduction Analysts since 2019. His main focus is business development and acquisition of new clients, as well as consulting in the field of IT, digitization of processes, energy, customer relationship management, and management of strategic changes and processes in companies.

Rastislav worked for more than 15 years in senior management positions in IT, energy, and corporate consulting. He has extensive experience in the field of information technology cost optimization, customer process management, procurement, and setting up corporate governance, as well as consulting in the field of corporate strategy and optimization of business processes.

He graduated from the University of Žilina, Faculty of Management with a focus on information technologies and management.

+421 905 571 069