Tamara Gáliková

Tamara-Galikova

Tamara Gáliková je partnerkou Expense Reduction Analysts od roku 2013. Je zodpovedná za rozvoj podnikania, klientske a projektové riadenie, ako odborníčka sa špecializuje na oblasti marketingu, digitálneho marketingu, optimalizácie procesov (lean six sigma) a riadenia zmien
Viac ako dvadsať rokov pracovala v odvetviach ako manažérske vzdelávanie, FMCG, finančný sektor a služby. Okrem iného pracovala ako marketingová riaditeľka v banke, marketingu a public relations manažérke McDonald’s Slovakia. Má skúsenosti s budovaním nových distribučných kanálov (divízia SME v SLSP, ING účet) a s tvorbou franchisingových konceptov pre bankový sektor a sektor služieb.

Vyštudovala marketing a vzdelanie si doplnila titulom Master of Marketing na Tilburg University.


Tamara Gáliková has been a partner of Expense Reduction Analysts since 2013. She is responsible for business development, and client and project management, as an expert she specializes in the areas of marketing, digital marketing, process optimization (lean six sigma), and change management.

For more than twenty years, she has worked in industries such as management education, FMCG, the financial sector, and services. Among other things, she worked as a marketing director in a bank, and a marketing and public relations manager at McDonald’s Slovakia. He has experience in building new distribution channels (SME division in SLSP, ING account) and in creating franchising concepts for the banking and service sectors.

She studied marketing and supplemented her education with a Master of Marketing at Tilburg University.